Terorizmus je použitie násilia alebo hrozby násilia na zastrašenie nepriateľa a dosiahnutie politických cieľov. Cieľom je väčšinou civilné obyvateľstvo. S takýmto typom incidentu sa môžeme stretnúť napríklad pri teroristickom útoku kdekoľvek na svete a jeho zverejnení na internete. Zároveň môžeme čeliť možnosti spáchať teroristický čin, ktorý je trestný podľa § 419 Trestného zákona.