Ide o psychologickú manipuláciu s dieťaťom prostredníctvom internetových (elektronických) komunikačných prostriedkov (Facebook, Instagram, Snapchat, Skype, chatovacie miestnosti, e-mail). Útočník sa snaží s obeťou nadviazať dôverný vzťah a nalákať obeť na osobné stretnutie s cieľom sexuálneho zneužívania. Útočník sa často vydáva za inú osobu, dokonca aj za niekoľko rôznych ľudí. Takéto konanie je trestné v zmysle § 201a a § 201b Trestného zákona.