K obchodovaniu s deťmi dochádza, keď sú deti odobraté z bezpečia domova a sú nútené vykonávať určitý druh práce, sexuálne zneužívané alebo prípadne predávané na sexuálne zneužívanie. Ide o trestný čin v zmysle § 367 Trestného zákona.