Je to pornografia, ktorá je na internete dostupná pre všetky vekové skupiny. Väčšina webových stránok, ktoré obsahujú pornografiu, uvádza na titulnej stránke, že používateľ sa chystá vstúpiť
na erotické alebo sexuálne stránky a že tam môže vstúpiť osoba staršia ako 18 rokov. Bohužiaľ, neexistuje žiadny mechanizmus na určenie veku používateľa. V podstate všetku pornografiu dospelých na internete možno označiť za prístupnú deťom.