Hovoríme tu o omamných a psychotropných látkach, ktoré sa (v našom prípade) dajú kúpiť
na internete. Môžu to byť aj lieky, ktoré sú dostupné len na lekársky predpis. Na internete sú používatelia, ktorí ich za poplatok ponúkajú na sociálnych sieťach, fórach alebo v uzavretých skupinách. Ide o trestný čin podľa § 171 Trestného zákona.