Hovoríme o zobrazení ľudského tela a jeho sexuálneho správania s cieľom silne prebudiť sexuálny pud. Zároveň vyvoláva pocit hanby a často prekračuje hranice slušnosti v spoločnosti.