Za extrémny obsah sa v našom prípade považuje ucelené pornografické dielo, v ktorom dochádza k násiliu alebo neúcte k ľuďom, prípadne zobrazuje pohlavný styk so zvieraťom. Používa sa aj alternatívny výraz pre zvrátenú alebo deviantnú pornografiu.