Rasizmus je diskriminačná teória, podľa ktorej neexistuje rovnocennosť ľudských rás. Naproti tomu xenofóbia je strach, nedôvera, odpor a nepriateľstvo voči všetkým cudzincom. V hotline linke OCHRÁŇMA.sk sa s týmto typom incidentov môžeme stretnúť napríklad na sociálnych sieťach, chatoch, fórach alebo v komentároch k článkom. Vyznačujú sa verbálnym napádaním, vulgarizmom, zosmiešňovaním, zastrašovaním a vyhrážaním sa jednotlivcovi alebo skupine ľudí voči inej skupine ľudí.