Image Based Sexual Abuse (Sexuálne zneužívanie založené na obrázku)

Sexuálne zneužívanie založené na obrázkoch (niekedy označované ako „porno z pomsty“) je trestným činom.

Je to vtedy, keď niekto zdieľa sexuálne explicitné obrázky alebo videá inej osoby bez jej súhlasu a s cieľom spôsobiť jej utrpenie alebo ublíženie.

Vzťahuje sa na materiály, ktoré sa zdieľajú online aj offline, a zahŕňa nahrávanie obrázkov na internet a kanály sociálnych médií, zdieľanie prostredníctvom textu a e-mailu a ukazovanie fyzického alebo elektronického obrázka alebo videa.

Sexuálne zneužívanie založené na zdielaní intímneho obrázku môže postihnúť kohokoľvek, ale páchateľom bude často bývalý partner alebo osoba, ktorú poznáte. Sexuálne zneužívanie založené na obrázkoch je porušením súkromia a ľudia, ktorí sa stali terčom, sa často cítia ponížení, nahnevaní alebo deprimovaní. Možno sa príliš hanbíte alebo sa hanbíte nahlásiť trestný čin polícii, ale ak ste zažili sexuálne zneužívanie založené na zdieľaní Vašich intímnych obrázkoch, je dôležité si uvedomiť, že nie ste na vine – za tento trestný čin je zodpovedný iba páchateľ.