Ide o podnecovanie jednotlivca alebo skupiny osôb k útoku na jednotlivca.