CSAM je typ pornografie (zobrazenie ľudského tela a jeho sexuálneho správania určeného
na prebudenie sexuálneho pudu), v ktorom sú osoby mladšie ako 18 rokov zobrazené ako sexuálni aktéri alebo objekty. Je to akékoľvek zobrazenie dieťaťa akýmikoľvek prostriedkami v skutočných alebo predstieraných sexuálnych praktikách alebo akékoľvek zobrazenie genitálií dieťaťa na sexuálne účely. 

Za CSAM teda považujeme fotografický a filmový materiál, ktorý zobrazuje exponovanú osobu mladšiu ako 18 rokov, ktorej pohlavné orgány sú viditeľné a je súčasťou sexuálnych praktík (vaginálny alebo análny styk, masturbácia, uspokojenie s maloletou osobou a pod.). Takýto materiál môže obsahovať jednu alebo viac maloletých osôb, buď samostatne, alebo v spojení s maloletými osobami. Je potrebné poznamenať, že výroba, rozširovanie a prechovávanie detskej pornografie sú v Slovenskej republike klasifikované ako trestný čin v zmysle § 368, § 369 a § 370 Trestného zákona, podobne ako aj v mnohých iných vyspelých krajinách.