Sme oficiálna národná hotlinka

Slovenská národná hotline

Nedajme temnote na internete šancu.
Našli ste na ňom nevhodný obsah?
Stačí povedať „OCHRÁŇ MA“ a my to vybavíme.
Chcem nahlásiť protizákonný obsah

Nevhodný obsah

Prečítajte si

Všetky články
O projekte

OCHRÁŇ MA

Naším cieľom je OCHRÁNIŤ čo najviac z takmer miliardy detí, ktoré sú každoročne ohrozené na internete.

Slovenská republika ako každý členský štát Európskej únie musí byť členom medzinárodnej siete horúcich liniek INHOPE, kde občania môžu nahlasovať možný protizákonný obsah alebo správanie jednotlivcov či skupín. Každé dieťa, a to nielen na Slovensku, má právo na pomoc

OCHRÁŇ MA bojuje proti

  • zneužívaniu detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming a iné)
  • prejavom, ktoré potláčajú základné ľudské práva a slobody (prejavy neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, anticiganizmu a iných)
  • inému obsahu alebo činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu
Chcem sa stať ochrancom

Hlavní sponzori projektu

logo-sponzora
logo-sponzora
logo-sponzora
logo-sponzora
logo-sponzora
logo-sponzora
logo-sponzora
logo-sponzora

Copyright ©2023 ochranma.sk | Ochrana osobných údajov | IČO: 54524024