Sme oficiálna národná hotlinka

Výročné správy

O projekte

OCHRÁŇ MA

Naším cieľom je OCHRÁNIŤ čo najviac z takmer jednej miliardy detí, ktoré sú každý rok ohrozené online. Slovenská republika, ako každý členský štát Európskej únie, musí byť členom medzinárodnej siete horúcich liniek INHOPE, kde môžu občania nahlasovať prípadný nelegálny obsah alebo správanie jednotlivcov či skupín. Každé dieťa a nielen na Slovensku má právo na pomoc

OCHRÁŇ MA Bojuje proti

  • zneužívanie detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchodovanie s deťmi, grooming a iné)
  • prejavy potláčajúce základné ľudské práva a slobody (prejavy intolerancie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, anticigánstva a iné)
  • iný obsah alebo činnosti, ktoré vykazujú znaky trestného činu
Chcem sa stať OCHRANCOM

Copyright ©2023 ochranma.sk | Ochrana osobných údajov | IČO: 54524024