Sme oficiálna národná hotlinka
O nás

Hotline linka OCHRÁŇMA.sk

Hotline linka OCHRÁŇMA.sk slúži na nahlasovanie potencionálne nelegálneho alebo zjavne nevhodného obsahu a je určená každému, kto sa s ním na internete stretol.

Cieľom linky je minimalizovať a zabrániť ďalšiemu zobrazovaniu potencionálne nelegálneho a zjavne nevhodného obsahu na internete, ktorý sa týka najmä zneužívania detí, nevhodnej detskej nahoty, kybernetického groomingu (keď človek osloví dieťa alebo mladého človeka s cieľom sexuálneho kontaktu) či šírenia CSAM (Child sexual abuse material/materiál o sexuálnom zneužívaní detí) a CSE (Child sexual extortion/sexuálne vydieranie detí) podľa Trestného zákona č. 300/2005 Zb.

Na riešenie jednotlivých incidentov sa používa nahlasovací mechanizmus s názvom ReportBox. Systém vďaka svojim funkcionalitám umožňuje triediť požiadavky do rôznych kategórií, následne každému incidentu priradiť typ a potom s ním pracovať.

Chcem nahlásiť nevhodný obsah

Vďaka memorandu uzatvorenému medzi OCHRÁŇ MA a Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zabezpečená efektívna spolupráca a komunikácia prebieha prostredníctvom dohodnutého komunikačného kanála. Ako aj dohodou o spolupráci s Policajným zborom SR.

Za možnosť fungovať taktiež ďakujeme naším podporovateľom Orange, Telekom, O2, Entrega, IN TECH, Nootropy, MadeCorp, Monkeymedia, BeOnMind a visibility.

Memorandum MV SR a MPSVaR SR

Ako nahlásiť obsah

Prostredníctvom webového formulára na www.ochranma.sk, kde je možné aj anonymne nahlásiť potenciálne nezákonný alebo zjavne nevhodný obsah.
Chcem nahlásiť nevhodný obsah

Čo sa deje po nahlásení?

Hneď po príchode hlásenia do internej databázy ICCAM sa report automaticky priradí k určitej kategórii ochranma.sk pomocou kategorizačného programu OTRS.
1
Následne je potrebné zostavu analyzovať a priradiť k reportu adekvátny typ, ktorý je zaznamenaný v štatistike.
2
Analýza sa vykonáva preskúmaním nahláseného odkazu cez ReportBox, ktorý používateľom umožňuje spustiť akýkoľvek iný operačný systém na jednom počítači. Používajú sa bežné webové prehliadače od minimálne dvoch výrobcov (napr. Google Chrome, Firefox).
3
Zároveň využívame aj prehliadač Tor, ktorý zabezpečuje anonymitu používateľa pri pohybe na internete a umožňuje prezeranie domén .onion, ktoré nie je možné vyhľadávať v klasickom webovom prehliadači.
4
O zakladateľovi OCHRÁŇ MA

Každý má nejaký príbeh a rád by som vám priblížil ten svoj

Keď som v roku 2013 začínal ako vyšetrovateľ v Policajnom zbore, nikdy by mi nenapadlo, že sa počas svojej kariéry začnem aktívne špecializovať na oblasť detskej pornografie, zneužívania detí, ich vykorisťovania či domáceho násilia.

Moja práca ma zaviedla na zaujímavé miesta, napríklad do mesta Selm v Nemecku na školenie expertov pod záštitou Europolu. Spoznal som tam okrem iných aj Dentona Howarda, výkonného riaditeľa organizácie INHOPE. Ide o globálnu sieť bojujúcu proti šíreniu sexuálneho zneužívania detí na internete v 46. krajinách sveta.

Keď som sa v roku 2021 rozhodol dobrovoľne ukončiť svoje pôsobenie v radoch polície, spomenul som si na Dentona. Navrhol som mu, že zapojím Slovensko do siete horúcich liniek pod záštitou INHOPE a on súhlasil. Zároveň som zapojil Slovensko aj do siete Safer internet centier EÚ INSAFE.

Tabuizované témy detskej pornografie a pedofílie ma nenechali ľahostajným ani po odchode z polície. Na tie strašné a odpudzujúce prípady sa nedá len tak zabudnúť. Chcel som ďalej bojovať za práva detí a chrániť ich pred sexuálnymi predátormi v online priestore. Tak vznikla myšlienka založiť občianske združenie OCHRÁŇ MA.

Mojou snahou bolo, a stále je, vybudovať efektívny nástroj na znižovanie dopadu tejto trestnej činnosti – eliminovať už existujúcu detskú pornografiu online, zamedziť jej ďalšiemu šíreniu a vyčistiť slovenský internet od pedofilov číhajúcich na deti.

JUDr. Roman Abrahám

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
október 2013 – marec 2020
Vyšetrovateľ Policajného zboru so špecializáciou na mravnostné trestné činy, najmä trestné činy detskej pornografie, pedofílie, zneužívania detí online a domáceho násilia.
marec 2020 – november 2021
Kriminálny operatívny pracovník na Úrade kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, odbor počítačovej kriminality.
apríl 2022
Založenie oz. OCHRÁŇ MA.
ŠKOLENIA
Lyon, Francúzsko: Tréning Sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí (ICSE) Database.
Haag, Holandsko: 2-týždňová analýza nového detsko-pornografického materiálu, identifikácia miesta produkcie vo svete a identifikácia obetí a páchateľov – Video Taskforce 10 (VIDTF 10) – úspešne identifikovaných a zachránených 63 detí.
Selm, Nemecko: Problematika počítačovej kriminality.
Budapešť, Maďarsko: Identifikácia obetí detskej pornografie prostredníctvom rôznych programov forenzných postupov.
Budapešť, Maďarsko: Boj proti detskej pornografii.

Prečítajte si

Všetky články

Copyright ©2023 ochranma.sk | Ochrana osobných údajov | IČO: 54524024